Woman wins $1.2M jackpot at Sask. pizza parlour

Mei Hong Wang is shown in a Western Canada Lottery Corporation handout photo (WCLC) Mei Hong Wang is shown in a Western Canada Lottery Corporation handout photo (WCLC)